موسسه پترو آموزش یارا

از سال 1392 مجری برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و اجرائی ( تئوری و عملیاتی )

موسسه پترو آموزش یارا با هدف ارائه خدمات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های بالادستی، میان دستی و پائین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در حوزه های مدیریت، کسب و کار، مالی و حسابداری ، IT ، ارز دیجیتال و کسب و کار اینترنتی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و اجرائی (تئوری و کارگاهی) و دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در سال 1392 تشکیل شد. بخش آموزشی به منظور ارزش آفرینی و تقویت نیروی انسانی با بهره گیری از اساتید متخصص و مجرب دانشگاهی و فعال در صنایع مختلف مرتبط با حوزه های آموزشی مذکور و همچنین با الگو گرفتن از روش های نوین آموزشی، اقدام به برگزاری دوره های مورد نیاز صنعت و تجارت نموده تا گامی نو و موثر در جهت ارتقاء سطح دانش کاربردی نیروی انسانی این حوزه برداشته شود.

دوره‌های آموزشی جاری

دسته بندی دوره‌های آموزشی

دپارتمان مالی و بانکی

دپارتمان مدیریت پروژه (PMBOK)

دپارتمان فنی و مهندسی (نفت، گاز و پتروشیمی)

دپارتمان کسب و کار

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان بازرگانی