آشنایی با رشته های مختلف بیمه ای

بیشتر بخوانید

آشنایی با رشته های مختلف بیمه ای

سرفصل های مقدماتی:
• تعاریف بیمه
• اصطلاحات بیمه
• اصول وحقوق بیمه
• قوانین و مقررات بیمه

سرفصل های پیشرفته:
• بیمه های اتومبیل (ثالث بدنه)
• بیمه های اتش سوزی (صنعتی ، غیر صنعتی ، مسکونی )
• بیمه های مسئولیت (کارفرما در قبال کارکنان و سایر رشته های مرتبط با سازمانها و صنایع )
• بیمه ای حوادث
• بیمه های درمان

اهداف دوره

• آشنایی با بیمه و رشته های بیمه ای

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد

استاد دوره

دکتر علیرضا ظریف گلزار
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی بازرگانی – بازاریابی
• سابقه کاری : از سال 1383 تا کنون (از 87 در صنعت بیمه – بیمه ایران و سامان – مدرس دانشگاه از سال 92 تاکنون)
• سابقه تحصیلی : 22 سال