آشنایی با قوانین و مقررات بیمه ای

بیشتر بخوانید

آشنایی با قوانین و مقررات بیمه ای

سرفصل های مقدماتی:
• تعاریف بیمه

سرفصل های پیشرفته:
• قانون بیمه
• اصول بیمه
• حقوق بیمه
• انعقاد قراردادهای بیمه

اهداف دوره

• آشنایی با اصول اخلاق تجارت

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد

استاد دوره

دکتر علیرضا ظریف گلزار
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی بازرگانی – بازاریابی
• سابقه کاری : از سال 1383 تا کنون (از 87 در صنعت بیمه – بیمه ایران و سامان – مدرس دانشگاه از سال 92 تاکنون)
• سابقه تحصیلی : 22 سال