اخلاق حرفه ای در تجارت

بیشتر بخوانید

اخلاق حرفه ای در تجارت

سرفصل های مقدماتی:
• تعاریف
• موضوعات مطرح شده در اخلاق تجارت
• اصول اخلاقی حاکم بر تجارت
• رویه های تجاری نامطلوب یا غیر منصفانه
• رهنمود های اخلاقی در تبلیغات تجاری
• روشهای گوناگون برای فریب مشتری و سود جوئی

سرفصل های پیشرفته:
• روابط تجارت ، قانون و اخلاق
• لیبرالیزم .

اهداف دوره

• آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای تجارت

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد

استاد دوره

دکتر علیرضا ظریف گلزار
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی بازرگانی – بازاریابی
• سابقه کاری : از سال 1383 تا کنون (از 87 در صنعت بیمه – بیمه ایران و سامان – مدرس دانشگاه از سال 92 تاکنون)
• سابقه تحصیلی : 22 سال