اصول بازاریابی تلفنی

بیشتر بخوانید

اصول بازاریابی تلفنی

سرفصل های مقدماتی:
• فروش تلفنی
• مشکلات فروش تلفنی
• توجه کردن به مشتری
• اعتماد به نفس فروشنده
• عبارت های ممنوع

سرفصل های پیشرفته:
• راهکارهای فروش تلفنی
• افزایش قدرت تحلیل مکالمات تلفنی
• چطور تاثیر گذاری بیشتری داشته باشیم ؟
• چطور از پشت تلفن اعتماد سازی کنیم ؟

اهداف دوره

• آشنایی با مهارت های فروش در بازاریابی تلفنی

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد

استاد دوره

دکتر علیرضا ظریف گلزار
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی بازرگانی – بازاریابی
• سابقه کاری : از سال 1383 تا کنون (از 87 در صنعت بیمه – بیمه ایران و سامان – مدرس دانشگاه از سال 92 تاکنون)
• سابقه تحصیلی : 22 سال