اصول مذاکره و فروش

بیشتر بخوانید

اصول مذاکره و فروش

سرفصل های مقدماتی:
• عوامل موثر بر فروش
• انواع مشتری و ویژگی های آن

سرفصل های پیشرفته:
• تحلیل مراحل مختلف فروش و مذاکره .
• تحلیل گام های اساسی در یک مذاکره فروش .
• تحلیل زبان بدن .
• نکات طلائی مذاکره

اهداف دوره

• آشنایی با اصول مذاکره و فروش
• تحلیل موقعیت های معینی در مذاکره فروش
• شناخت رفتار مشتری در مذاکره
• افزایش اعتماد به نفس فروشنده در مذاکرات فروش

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد

استاد دوره

دکتر علیرضا ظریف گلزار
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی بازرگانی – بازاریابی
• سابقه کاری : از سال 1383 تا کنون (از 87 در صنعت بیمه – بیمه ایران و سامان – مدرس دانشگاه از سال 92 تاکنون)
• سابقه تحصیلی : 22 سال