اصول و فنون مذاکره

بیشتر بخوانید

اصول و فنون مذاکره

سرفصل های مقدماتی:
• مقدمه
• اهمیت مذاکره
• نکات مهم در مذاکره

سرفصل های پیشرفته:
• تعریف و فرآیند مذاکره
• دوره ها و استراتژی های مذاکره
• آداب مذاکره
• مذاکره خوب
• مذاکره ملایم و سخت، مذاکره اصولی
• مذاکره اصولی
• مطالعه موردی از مذاکرهتویوتا

اهداف دوره

• آشنایی با روش های نوین مذاکره
• مطالعه موردی در شرکت های پیشرو
• مثال های عملی و کاربردی

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد
• سرپرستان و کارکنان

استاد دوره

دکتر صمد محمودی
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی- شخصیت
• سابقه کاری 30 سال
• سابقه تحصیلی 24 سال