بازاریابی مدرن

بیشتر بخوانید

بازاریابی مدرن

سرفصل های مقدماتی:
• مبانی بازار
• تعاریف و اهداف بازاریابی

سرفصل های پیشرفته:
• آمیخته بازاریابی (4P)
• محصول و استراتژی های آن
• قیمت گذاری و سیاست های مربوط به آن
• کانال های توزیع
• طراحی جایگاه محصول و positioning در ذهن مشتری
• نمونه های موفق و پیشرو در بازاریابی
• مطالعه موردی در تهیه marketing plan

اهداف دوره

• آشنایی با روش های نوین بازاریابی
• مطالعه موردی بازاریابی شرکت های پیشرو
• مثال های عملی و کاربردی

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد
• سرپرستان و کارکنان واحدهای بازاریابی و فروش

استاد دوره

دکتر صمد محمودی
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی- شخصیت
• سابقه کاری 30 سال
• سابقه تحصیلی 24 سال