دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار MATLAB

بیشتر بخوانید

دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار MATLAB

سرفصل های مقدماتی:
• …ورود اطلاعات در متلب.
• ترسیم نمودارها و آپشنهای مختلف آن
• ….کنترل محورها
• گرفتن خروجی از نمودارها
• اسکریپت نویسی در متلب.
• ….ایجاد و استفاده از آرایه ها در متلب
• توابع ایجاد آرایه ها
• دسترسی به داده های در آرایه
• نحوه اندیس گزاری بردارها.
• انجام عملیات با آرایه ها
• محاسبات آماری با آرایه ها
• ترسیم نمودارها با دستورات اضافی
• ترسیم نمودارهای چندگانه
• ترسیم سه بعدی
• یافتن داده ها بر مبنای شروط
• کار با جداول
• مزایای کار با جداول
• استخراج بخشی از جداول
• خروجی گرفتن از جداول
• سازمان دهی داده ها در جداول
• خصوصیات جداول
• معرفی آرایه های سلولی
• کار با زمان و تاریخ در متلب
• عملیات دسته بندی
• نرمالیزه کردن داده های ماتریسی
• درون یابی داده های جا افتاده
• عملیات های رایج آنالیز داده
• عملیات پنجره گذرا
• همبستگی خطی
• فیت کردن یک چندجمله ای بر داده
• ساختار برنامه نویسی
• تعامل با کاربر
• انشعابات تصمیم گیری
• ساختار switch-case
• انواع حلقه ها
• معرفی توابع
• ایجاد و صدا زدن توابع
• افزودن پوشه ها به مسیر متلب
• عیب بابی از کدها
• استفاده از کد آنالیزر
• اشکال زدایی از run-time errors
• پروژه

سرفصل های پیشرفته:
• معرفی داده های struct
• 1. انواع داده های متلب
• 2. داده های متنی
• 3. سازماندهی داده ها در یک جدول
• 4. استخراج داده ها از یک جدول
• 5. ذخیره داده ها در یک آرایه سلولی
• 6. استخراج داده ها از یک آرایه سلولی
• 7. سازماندهی داده ها در یک ساختار
• 8. استخراج داده ها از یک ساختار
• 9. بررسی – ساختار داده ها…………..
دستکاری داده های ناهمگن
• 1. استخراج چندین عنصر از سلول و آرایه ساختار
• 2. تابع دستگیره
• 3. اعمال توابع اسکالر در آرایه ها
• 4. تبدیل انواع داده ها
• بهینه سازی کد
1. اندازه گیری عملکرد
2. یافتن تنگناها
3. برداری
4. استفاده از حافظه
5. پیش تخصیص
6. بهبود استفاده از حافظه در توابع
7. مرور – بهینه سازی کد شما
• ایجاد توابع انعطاف پذیر
1. ایجاد رابط های کاربردی انعطاف پذیر
2. ایجاد چندین رابط با توابع Wrapper
3. تبدیل انواع ورودی
4. پرس و جو ورودی های تابع
5. تنظیم مقادیر ورودی پیش فرض
6. اجازه دادن به هر تعداد ورودی
7. تطبیق ورودی های متن با یک مجموعه مجاز
8. اجازه دادن به تعداد متغیر خروجی
9. تغییر رابط تابع با توابع ناشناس
10. بررسی – ایجاد توابع انعطاف پذیر
• ایجاد برنامه های کاربردی قوی
1. مثال دوره – ساختار کد ردیابی ماهواره ای
2. محدود کردن دسترسی با استفاده از توابع خصوصی
3. نوشتن توابع محلی
4. ایجاد هشدار و خطاهای سفارشی
5. اعتبار سنجی ورودی های تابع
6. گرفتن و رسیدگی به خطاها
7. بررسی – ایجاد برنامه های کاربردی قوی
• بررسی رفتار برنامه
1. چرا از یک چارچوب تست استفاده کنیم؟
2. تست چیست
3. نوشتن و اجرای یک اسکریپت تست
4. اجتناب از اشکالات در مقایسه
5. توابع تست نوشتن
6. بررسی رفتار
7. ارسال دستورات به عنوان ورودی
8. اضافه کردن وظایف قبل و بعد از آزمون

اهداف دوره

• آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب

مخاطبین دوره

• کلیه دوست داران زبان برنامه نویسی متلب

استاد دوره

امید گرویی
• میزان تحصیلات : دکتری الکترونیک
• سابقه کاری 14 سال