مدیریت پروژه تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم‌چون فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد از طرف دیگر می‌توان مدیریت پروژه را شامل قوانینی دانست که برای شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و خاتمه کار یک تیم برای دستیابی به اهداف خاص و برآورده کردن معیارهای موفقیت مشخص لازم هستند.

در دوره  مدیریت پروژه بطور کلی به آموزش تمامی مهارت­هایی که شما را برای مدیریت صحیح و بهینه یک پروژه و پیشبرد اهداف پروژه آماده می­پردازد. مدیریت پروژه از زمان پیدایش و گسترش کسب و کارها در سطوح بسیار ابتدایی تر همواره وجود داشته است ، اما امروزه به یک دانش تخصصی و یک علم آکادمیک تبدیل شده که از جمله الزامات و امور حیاتی تمام ­های کوچک و بزرگ محسوب می شود. دلیل این موضوع هم گستردگی و پیچیده شدن کسب و کارها و تجارت در دنیای امروز است. شما هرقدر هم که در حوزه­های مدیریتی و اقتصادی به صورت ذاتی و یا تجربی، استعداد و توانایی داشته باشید، برای اجرای موفق یک پروژه ایده­آل و پیشی گرفتن از رقبای سرسخت در دنیای تجارت امروز، نیاز مبرم به آموزش مدیریت پروژه دارید.

بر اساس استاندارد مدیریتPMBOK ، تمامی پروژه ها فارغ از نوع، پیچیدگی و ابعاد آنها، چهار هدف را دنبال می کنند. این اهداف (Objectives) عبارتند از: محدوده (Scope)  –  زمان (Time)  –  هزینه (Cost)  –  کیفیت (Quality)

محدوده :(Scope)  تمامی کارهایی که باید در پروژه انجام شود. اعم از طراحی،  ساخت، خرید،  نصب، اجرا و ..

زمان :(Time) هر پروژه، باید در بازه زمانی مشخص انجام شود یعنی شروع و پایان دارد.
هزینه (Cost): هر پروژه باید با هزینه مشخصی انجام شود.

کیفیت (Quality): کارهای هر پروژه، باید با کیفیت مشخصی انجام شوند.

در واقع زمانی پروژه موفق خواهد بود که به اهداف از پیش تعیین شده نایل شود و این یعنی انجام کارهای مشخص، با بودجه مشخص، در مدت زمان مشخص و با کیفیت مشخص. لذا ما در موسسه پترو آموزش یارا بر آن شدیم با بهره­گیری از اساتید و بزرگان حوزه آکادمیک و اجرا، آموزشی متفاوت را در زمینه مدیریت پروژه به ارمغان بیاوریم.

ارائه گواهینامه‌های معتبر و قابل ترجمه

ارائه گواهینامه‌های معتبر و قابل ترجمه

ارائه گواهینامه‌های معتبر و قابل ترجمه

دوره های در حال برگزاری

دوره های برگزار شده

مقالات تخصصی