بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه یک شرکت، سازمان یا کسب و کار اشخاصی هستند که به عنوان نیروی انسانی یا پرسنل اداری و اجرائی در آن سازمان مشغول به فعالیت هستند و هرکدام وظیفه­ای بر عهده دارند. بدون شک داشتن نیروی انسانی توانمند و متخصص که بتواند امور شرکت­ها، سازمان­ها و یا هر کسب و کار را با بهترین کارائی و اثربخشی انجام دهد، یکی از مزیت های رقابتی پایدار هر مجموعه خواهد بود. آموزش کارکنان یکی از مهمترین و کلیدی­ترین عوامل در فرآیند بهبود عملکرد یک سازمان به شمار می رود. لذا مدیران و کارشناسان به منظور ارتقاء جایگاه مدیریتی و همچنین افزایش سطح عملکرد خود در سازمان، لازم است تا همواره از طریق آموزش­های جدید مدیریت و کسب و کار با فرآیندها و دانش روز در حوزه­های تخصصی و مدیریتی آشنا شده تا بتوانند هم به اهداف سازمانی کمک کرده و هم اهداف شخصی در مسیر شغلی خود را محقق کنند.

دپارتمان مدیریت موسسه پترو آموزش یارا،  با بهره­مندی از تجربه مدیران و اساتید برجسته خود در حوزه کسب و کار و مدیریت در نظر دارد، بعنوان یکی از موسسات آموزشی کشور کمک شایان و گامی مثبت در جهت توسعه دانش و مهارت مدیریتی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان کشور نماید و گامی موثر در تحول، توسعه و بهبود کسب و کارها و صنایع مختلف فعال در حوزه­های مختلف بردارد.

ارائه گواهینامه‌های معتبر و قابل ترجمه

ارائه گواهینامه‌های معتبر و قابل ترجمه

ارائه گواهینامه‌های معتبر و قابل ترجمه

دوره های در حال برگزاری

دوره های برگزار شده

مقالات تخصصی