مدیریت ارتباط با مشتری، CRM

بیشتر بخوانید

مدیریت ارتباط با مشتری، CRM

سرفصل های مقدماتی:
• مبانی بازار
• اصول بازاریابی و 4P
• تاریخچه CRM

سرفصل های پیشرفته:
• تعریف مشتری و انواع آن
• CRM در سطوح مختلف
• فلسفه و ضرورت ایجاد CRM در سازمانها
• انواع نظریه های CRM
• CRM در استراتژی، ساختار و فرآیند
• رفع شکایت مشتری با استفاده از تکنیک های تویوتا

اهداف دوره

• آشنایی با روش های نوین CRM
• مطالعه موردی ، شیوه رفع شکایت مشتری به روش تویوتا
• مثال های عملی و کاربردی

مخاطبین دوره

• مدیران واحد فروش ، بازاریابی، CRM
• سرپرستان و کارکنان

استاد دوره

دکتر صمد محمودی
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی- شخصیت
• سابقه کاری 30 سال
• سابقه تحصیلی 24 سال