مدیریت ناب تویوتا ژاپن

بیشتر بخوانید

مدیریت ناب تویوتا ژاپن

سرفصل های مقدماتی:
• مبانی مدیریت
• برنامه ریزی
• رفتار سازمانی
• منابع انسانی
• مدیریت استراتژیک

سرفصل های پیشرفته:
• مدل رهبری ناب تویوتا
• کایزن
• گنچی گنبوتسو
• کار تیمی
• تربیت خویشتن و دیگران
• هوشین کانری (چشم انداز، اهداف…)

اهداف دوره

• آشنایی با روش های نوین مدیریت
• مطالعه موردی تویوتا
• هنر تویوتا در عبور از بحران های بزرگ
• مثال های عملی و کاربردی

مخاطبین دوره

• اعضاء محترم هئیت مدیره، مدیران ارشد
• سرپرستان و کارکنان

استاد دوره

دکتر صمد محمودی
• میزان تحصیلات : دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی- شخصیت
• سابقه کاری 30 سال
• سابقه تحصیلی 24 سال