مقررات متحدالشکل وصولی ها

بیشتر بخوانید

دوره مقررات متحدالشکل وصولی‌ها

سرفصل های مقدماتی:
• دلایل ضرورت استفاده از مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بعنوان مهمترین روش‌های پرداخت بین‌الملل در عرصه تجارت بین‌الملل

سرفصل های پیشرفته:
• دلایل استفاده و تسلط بر مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• طرف‌های درگیر در اعتبارات اسنادی
• تفاسیر در مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• تعهدات بانک گشایش‌کننده در مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• تعهدات بانک تائید‌کننده مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• اصلاحات در مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و نقش آن در ایجاد تعهد برای طرفین درگیر در اعتبارات اسنادی
• ارائه مطابق در مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

اهداف دوره

• آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• استفاده از مقررات مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان شناخته‌شده‌ترین روش تسویه بین‌المللی
• قوانین حقوقی در خصوص مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• تعهدات طرفیت درگیر در مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• تنزیل و واگذاری عواید در مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

مخاطبین دوره

• مسئولین و بانکداران شاغل در بخش ارزی بانک‌ها
• تُجار و فعالین بخش واردات و صادرات
ل دانشجویان رشته‌های مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین‌الملل، بازرگانی بین‌الملل، MBA و …
• اساتید و موسسات تخصصی در بخش بازرگانی

استاد دوره

• دکتر مجتبی بیات
• میزان تحصیلات: دکترای بازرگانی بین‌الملل گرایش بازاریابی بین‌الملل- مدرس رسمی بازرگانی بین‌الملل تیلور یونیورسیتی آمریکا
• سابقه کاری: شاغل در بخش ارزی بانک مسکن، مشاور صادرات و واردات در صنایع غذایی، فنی و مهندسی و صنایع سلوزی
• سابقه تحصیلی: تحصیلات کارشناسی، ارشد و دکترای در زمینه بازرگانی بین‌الملل- دکترای مدیریت عالی بانکداری